taubat nasuha

taubat nasuha harus memenuhi tiga syarat taubat.

tiga syarat ini disimpulkan oleh para ulama dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Pertama, harus menyesali perbuatan tersebut.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

النَّدَمُ تَوْبَةٌ

“Sesungguhnya penyesalan itu adalah taubat.”


Kedua, melepaskan diri dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan yang seperti itu.

Tidak lagi mengulangi maupun mendekati apa-apa yang akan menyeret dan mengantar kepada perbuatan dosa apapun terlebih dari perbuatan yang dimintanya untuk bertaubat.

Ketiga, kemudian ber-’azam/ bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Juga beristighfar kepada Allah, memohon ampunan-Nya. Dalam hal ini ada hadits Abu Bakr Ash-Shiddiq tentang disyariatkannya seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa untuk shalat dua rakaat lalu memohon ampunan kepada Allah.

Iklan